หวังนำโรงไฟฟ้าหงสาเป็นต้นแบบทำความเข้าใจสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย

20/12/2015 | 1536 | Tags : วิดิโอ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สร้างขึ้นได้ หลังประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า และรู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ซึ่งจะนำความสำเร็จนี้มาใช้สร้างความเข้าใจในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
Comment : หวังนำโรงไฟฟ้าหงสาเป็นต้นแบบทำความเข้าใจสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย