ทำไมเรียกว่า...ก๊าซธรรมชาติ


กระทรวงพลังงาน จัดทำภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ ชุดแก๊สซี่จอมซน กับ ชุมชนยิ้มชื่น เพื่่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน โดยตอนที่ 1 นำเสนอให้รู้จักก๊าซธรรมชาติ คือ ปิโตรเลียมชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการทับทบของซากพืชซากสัตว์นับหลายร้อยล้านปี และถูกความร้อนความกดดันจนแปรสภาพกลายเป็นปิโตรเลียม ถ้าเป็นในรูปของเหลว เรียกว่า น้ำมันดิบ ถ้าอยู่ในรูปก๊าซ เรียกว่า ก๊าซธรรมชาติ ที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงและเกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ผลิตกระแสไฟฟ้า ก๊าซหุงต้มใช้ในครัวเรือน ก๊าซเอ็นจีวีใช้ในรถยนต์ เม็ดพลาสติก วัสดุใยสังเคราะห์ เป็นต้น
Comment : ทำไมเรียกว่า...ก๊าซธรรมชาติ