ข่าวดี! กกพ.มอบของขวัญปีใหม่ ลดค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย.59

23/12/2015 | 1530 | Tags : วิดิโอ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที งวดเดือนมกราคม ถึง เมษายน ปี 2559 ลง 1.57 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าเอฟทีงวดเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม ปีนี้ ที่ติดลบ 3.23 สตางค์ จะทำให้เอฟทีงวดหน้าอยู่ที่ติดลบ 4.80 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3 บาท 70 สตางค์ต่อหน่วย
Comment : ข่าวดี! กกพ.มอบของขวัญปีใหม่ ลดค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย.59