กระทรวงพลังงาน วางเป้าหมายปี59 ชัด เดินหน้า พ.ร.บ.ปิโตรเลียม


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า แผนการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในปี 2559 จะสานต่อภาระกิจจากปี2558 โดยเรื่องของไฟฟ้าจะพยายามปรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงให้เป็นไปตาม แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDD),การปรับราคาเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เหมาะสม ปรับฐานข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องแม่นยำ,เรื่องของพลังงานทดแทน จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่อยากมีส่วนร่วมขายไฟฟ้าให้ กฟผ. และ กฟภ. สามารถผลิตไฟฟ้าเข้าเข้าสู่ระบบได้เพิ่ม หลังจัดระเบียบสายส่งซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศก้าวหน้า, การอนุรักษ์พลังานจะเข้มงวดมากขึ้น เช่น อาคารอนุรักษ์พลังงาน ห้องเย็น ห้างสรรพสินค้า สามารถมาขอสินเชื้อจากกองทุนอนุรักษ์พลังานได้ และเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงาน พร้อมสะสางปัญหาเก่าเช่น พ.ร.บ.ปิโตรเลียมฯ ยังเดินหน้าต่อ โดยกระทรวงพลังงานวางยุทธศาสตร์ไว้ชัดเจนแล้ว
Comment : กระทรวงพลังงาน วางเป้าหมายปี59 ชัด เดินหน้า พ.ร.บ.ปิโตรเลียม