3 ผลงานปี 58 ที่ รมว.พลังงาน ภูมิใจ


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงผลงานที่ภาคภูมิใจในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของปี 2558 ใน 3 เรื่อง คือ 1.สามารถสร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกับข้าราชการในกระทรวงพลังงานได้ดี จนนำไปสู่ การวางยุทธศาสตร์กระทรวงที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสาตร์ชาติ 2. การบริหารจัดการ เช่น การทำงานของ กพช. และ กบง. ที่มีการกำหนดข้อมูลที่ถูกต้อง มีการปรับ อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย ทำให้การทำงานมีระบบ 3.การเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในด้านของพลังงาน ที่ต่างประเทศชื่นชมความสำเร็จของไทยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการที่ไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทน ซึ่งจะพยายามสานต่อบทบาทเหล่านี้ให้ดีขึ้นต่อไป
Comment : 3 ผลงานปี 58 ที่ รมว.พลังงาน ภูมิใจ