ปตท.ตอบข้อสงสัยเรื่องการคืนท่อก๊าซ


เวทีเสวนา ปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน ที่มีพระพุทธะอิสระ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 24ก.ย. 2557
Comment : ปตท.ตอบข้อสงสัยเรื่องการคืนท่อก๊าซ