เตรียมส่งรถโมบายสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาสวัสดิการ ร.1 รอ. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการจำหน่ายน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเบื้องต้นพบว่า คุณภาพน้ำมันทุกประเภทอยู่ในเกณฑ์ปกติ และจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ 2558 พบว่าร้อยละ 99.48 มีการจำหน่ายน้ำมันคุณภาพถูกต้อง ซึ่งสถานีบริการน้ำมันที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะได้รับใบรับรองผลและติดสติ๊กเกอร์ที่ตู้จ่ายน้ำมัน แต่หากคุณภาพน้ำมันไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ในส่วนของปั๊มน้ำมันจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ แต่หากเป็นผู้ปลอมปนน้ำมันจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันจะใช้รถตู้ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวน 10 คัน แบ่งเป็นส่วนกลาง 6 คัน ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจสอบคุณภาพตามปั๊มทั่วประเทศ ส่วนอีก 4 คันจะประจำอยู่ที่พลังงานจังหวัดนครราชสีมา / นครสวรรค์ / สงขลา และเชียงใหม่ โดยจะเน้นการตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณแนวชายแดน
Comment : เตรียมส่งรถโมบายสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ