กรมธุรกิจพลังงาน อวยพรปีใหม่ คนไทยสุขภาพแข็งแรง


นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อวยพรปีใหม่ ปี 2559 โดยขอให้ ประชาชนผู้ใช้รถยนต์เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยความปลอดภัย พร้อมเตือนให้ใช้น้ำมันอย่างประหยัด รักษาสุขภาพ และขอห้มีความสุขตลอดปีและตลอดไป
Comment : กรมธุรกิจพลังงาน อวยพรปีใหม่ คนไทยสุขภาพแข็งแรง