ก๊อดจิ ร่วมสุขสันต์วันปีใหม่ 2016


ตุ๊กตาก๊อดจิ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ของ ปตท. ร้อง-เต้น สุขสันต์วันปีใหม่ 2016
Comment : ก๊อดจิ ร่วมสุขสันต์วันปีใหม่ 2016