รมว.พลังงาน ยันไม่มีนโยบายคุมดีเซลไม่ให้ต่ำกว่าลิตรละ 20 บาท


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไม่ให้ต่ำกว่า 20 บาทต่อลิตร แต่ถ้าราคาน้ำมันต่ำเกินไปจนทำให้ขาดประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ก็อาจเพิ่มการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น โดยจะพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานสัปดาห์หน้า รวมทั้งจะร่วมกับกระทรวงการคลังในการกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันแบบยืดหยุ่น เพื่อดึงเงินกลับไปทำประโยชน์ให้ประเทศ แต่จะไม่กระทบต่อผู้ใช้น้ำมัน
Comment : รมว.พลังงาน ยันไม่มีนโยบายคุมดีเซลไม่ให้ต่ำกว่าลิตรละ 20 บาท