ย้ำแก้กฎหมายปิโตรเลียมต้องเสร็จปีนี้ ก่อนตัดสินใจเปิดสัมปทานรอบใหม่หรือไม่


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า กระทรวงพลังงานยังเดินหน้าแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ หรือ ตามขั้นตอนใช้เวลาอีก 6 เดือน หากกฤษฎีกาพิจาณาข้อกฎหมายเสร็จแล้วจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้ต่อไป เพื่อนำไปสู่การเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบที่ 21 ซึ่งกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะต้องแล้วเสร็จในปีนี้ แต่จะนำมาเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่เลยหรือไม่นั้น ยังต้องพิจารณาระดับราคาน้ำมันในขณะนั้รด้วยว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน หรือ ไม่ ซึ่งจะต้องหารือกับผู้ลงทุนด้วย เพราะปัจจุบันต้นทุนการขุดเจาะน้ำมันอยู่ที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยหากราคาน้ำมันต่ำกว่านั้น ก็จะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนใหม่
Comment : ย้ำแก้กฎหมายปิโตรเลียมต้องเสร็จปีนี้ ก่อนตัดสินใจเปิดสัมปทานรอบใหม่หรือไม่