ปตท. ยันขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเหมาะสมสุด


กระทรวงพลังงาน จัดทำภาพยนต์ประชาสัมพันธ์ ชุดแก๊สซี่จอมซน กับ ชุมชนยิ้มชื่น เพื่่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน โดยตอนที่ 4 นำเสนอให้รู้ขั้นตอนการจัดส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อกลางทะเล มายังบนบก ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ส่งได้ปริมาณมาก รวดเร็ว ปลอดภัย มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมน้อย เพราะหากจัดส่งทางถนน ต้องใช้รถส่งก๊าซจำนวมมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่าย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าขนส่งทางท่อ
Comment : ปตท. ยันขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อเหมาะสมสุด