กบง. คลอดโรดแมปเปิดเสรีธุรกิจ LPG


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริการนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ประกาศโรดแมป เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในธุรกิจก๊าซแอลพีจี โดยกำหนดแนวทางไว้เป็นบันได 4 ขั้น คือ ให้ยกเลิกมาตรการที่ไม่เอื้อให้เกิดผู้นำเข้ารายใหม่ จากปัจจุบัน บริษัท ปตท.เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียว,และให้ บริษัท ปตท.เปิดบริการท่าเรือให้บุคคลที่ 3 สามารถเช่าท่าเรือได้โดยเก็บค่าบริการได้ และยกเลิกชดเชยค่าขนส่งก๊าซไปตามภูมิภาคต่างๆ // ส่วนบันไดขั้นที่ 2 เมื่อมีผู้นำเข้ามากกว่า 1 ราย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.จะติดตามระบบการแข่งขันและปรับปรุงสูตรการกำหนดราคานำเข้าใหม่ // บันไดขั้นที่ 3 เมื่อมีผู้นำเข้ามากกว่า 2 ราย ให้กรมธุรกิจพลังงาน เปิดประมูลสิทธิ์นำเข้า หรือ บริดดิ้ง และขั้นที่ 4 คือกระบวนการทั้งหมด นำไปสู่การค้าเสรีเต็มรูปแบบ ซึ่งประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบต่อราคาขายปลีก โดยคาดว่า ขั้นที่ 1 จะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคมนี้
Comment : กบง. คลอดโรดแมปเปิดเสรีธุรกิจ LPG