PTG ซื้อหุ้น FPT ร่วมลงทุนขนส่งน้ำมันทางท่อเสริมจุดแข็งค้าน้ำมัน


นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (PTG) ผู้ค้าน้ำมันแบรนด์ PT เปิดเผยว่า PTG ได้เข้าซื้อหุ้นบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) เพื่อบริหารการขนส่งน้ำมันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก FPT ได้รับอนุมัติจากกระทรวงพลังงานให้ขยายท่อส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือแล้ว โดย PTG เข้าซื้อหุ้น FPT 9.55% มูลค่า 398 ล้านบาท พร้อมลงทุนคลังน้ำมันที่จังหวัดสุรินทร์ นอกจากนี้ ยังซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (AMA) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางทะเลและบนบก ทำให้ PT มีสัดส่วนหุ้นรวมเป็น 32% ใช้เงินลงทุน 621.6 ล้านบาท ซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนด้านการขนส่งให้ดีขึ้น
Comment : PTG ซื้อหุ้น FPT ร่วมลงทุนขนส่งน้ำมันทางท่อเสริมจุดแข็งค้าน้ำมัน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ