ปตท.เสนอ 3 รูปแบบเก็บสำรองน้ำมันระดับประเทศ


นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มองว่า ราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับต่ำในปัจจุบัน ถือเป็นจังหวะเหมาะสมที่ไทยจะเพิ่มการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 3 รูปแบบ วิธีแรก สำรองโดยใช้คลังน้ำมันในประเทศที่ยังว่างอยู่ แต่ขณะนี้ยังขาดท่อเชื่อมโยง เพื่อใช้ส่งน้ำมันมาสำรอง วิธีที่ 2 ทบทวนโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงทะเลอันดามันและอ่าวไทย หรือ แลนด์บริดจ์ ซึ่งสามารถสร้างคลังเก็บน้ำมันรองรับน้ำมันที่นำเข้ามาจากตะวันออกกลาง ก่อนส่งผ่านท่อน้ำมันบนบก ไปยังทะเลฝั่งอ่าวไทย วิธีนี้เชื่อว่า ประเทศในตะวันออกกลางจะสนใจร่วมลงทุน เพราะสามารถเก็บน้ำมันไว้จำหน่ายให้ประเทศแถบเอเชียตะวันออกได้ด้วย และวิธีสุดท้าย สนับสนุนให้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. ลงทุนแหล่งปิโตรเลียมในต่างประเทศ ซึ่งเท่ากับเป็นการสำรองน้ำมันใต้ดินเอาไว้ หากจำเป็นต้องใช้ก็สามารถขุดเจาะขึ้นมาได้ทันที โดยรูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะใด ขึ้นอยู่กับบโยบายของภาครัฐที่จะพิจารณา
Comment : ปตท.เสนอ 3 รูปแบบเก็บสำรองน้ำมันระดับประเทศ