PTTGC ไม่หวั่นราคาน้ำมันต่ำกว่า 20 เหรียญฯ

19/02/2016 | 1754 | Tags : วิดิโอ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ( PTTGC) มั่นใจว่าในปี 2559 จะสามารถรักษากำไร ให้เติบโตต่อเนื่อง จากปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 20,502 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย 400,128 ล้านบาท แม้คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบในปีนี้จะอยู่ในกรอบ 30-40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือบางช่วงจะลดลงต่ำกว่า 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล โดยบริษัทยังมีกระแสเงินสดปลายปี2558 อยู่ที่ 48,000 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง พร้อมจับตาสถานการณ์ราคาน้ำมันในระยะสั้นอย่างใกล้ชิดทั้งในกรณีผันผวนเกิน 40 ดอลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และกรณีลดลงต่ำกว่า 20 ดอลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ก่อนปรับแผนการลงทุนในปีนี้อีกครั้ง นอกจากนี้ น้ำมันดิบที่ล้นตลาด ทำให้บริษัทส่งออกแนฟทา นำวัตถุดิบมาผลิตปิโตรเคมีในประเมศได้เพิ่มขึ้น 8 แสนตัน ช่วยลดการใช้ก๊าซธรรมชาติและนำ้มันในการผลิตปิโตรเคมี
Comment : PTTGC ไม่หวั่นราคาน้ำมันต่ำกว่า 20 เหรียญฯ