กกพ.คาดจับสลากคัดเลือกผู้ลงทุนโซลาร์ราชการ มี.ค.-เม.ย.นี้


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน หรือ โซลาร์ฟาร์ม ส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร คาดว่า จะเปิดจับฉลากคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม หรือ เมษายนนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ ออกหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับปัญหาผังเมือง และพระราชบัญญัติร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือ PPP ขณะที่การเปิดประมูลโรงไฟฟ้าชีวมวล-ชีวภาพ กำลังการผลิตรวม 46 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ภาคใต้ จะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกเป็นโรงไฟฟ้าชีวภาพ กำลังผลิต 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือนเมษายนนี้ และระยะที่ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังผลิต 36 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเปิดประมูลได้ในเดือนสิงหาคมนี้
Comment : กกพ.คาดจับสลากคัดเลือกผู้ลงทุนโซลาร์ราชการ มี.ค.-เม.ย.นี้