กว่าจะเจอแหล่งพลังงาน


ในอดีตรัฐลองเป็นผู้สำรวจปิโตรเลียมเองแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะขาดเทคโนโลยีและต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงเปิดสัมปทานให้เอกชนต่างชาติเข้ามาช่วยสำรวจและต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะเจอน้ำมันและก๊าซที่คุ้มค่าในการผลิต
Comment : กว่าจะเจอแหล่งพลังงาน