เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรปี2558 โตต่อเนื่อง


นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในปี 2558 มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานอยู่ที่ 7,920 ล้านบาท เพิ่มขี้นร้อยละ 3 จากปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,705 ล้านบาท แต่กำไรสุทธิิหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,319 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ที่มีกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 7,667 ล้านบาท เป็นผลจากการหยุดเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง ในช่วงไตรมาสแรกของปี58 และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยค่าเงินบาท ณ สิ้นปี 2558 อยู่ที่ 36.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลงจากสิ้นปี 2557 ที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
Comment : เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กำไรปี2558 โตต่อเนื่อง