เอ็กโก กรุ๊ป สนใจนำเข้าLNG


นายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ระบุว่า สนใจลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล แต่ยังรอดูนโยบายที่ชัดเจนของภาครัฐ และสนใจที่จะลงทุนโครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จ.ระยอง แต่ยังต้องรอรัฐบาลพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบการแข่งขันในธุรกิจค้าก๊าซธรรมชาติ ที่จะมีกรอบให้บุคคลที่ 3 สามารถใช้บริการทางท่อ สถานีแปลงก๊าซ และคลังแอลเอ็นจีของบริษัท ปตท. ได้ หรือ Third Party Access จากปัจจุบันที่ ปตท. ผูกขาดเพียงรายเดียว
Comment : เอ็กโก กรุ๊ป สนใจนำเข้าLNG
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ