รัฐมนตรีพลังงานแจงความคืบหน้านโยบายพลังงานปี2559


ภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงานยุคที่มีพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์เป็นรัฐมนตรีคือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ,กำกับดูแลราคาพลังงานให้มีความเป็นธรรม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ภายใต้แผนบูรณาการพลังงานทั้ง5แผน
Comment : รัฐมนตรีพลังงานแจงความคืบหน้านโยบายพลังงานปี2559