โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ยังต้องสร้างความเข้าใจ


นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ระบุว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย เป็นเรื่องที่ภาครัฐและประชาชนยังต้องทำความเข้าใจร่วมกัน ทั้งในส่วนของภาครัฐที่มองเห็นความจำเป็นในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ขณะที่ภาคประชาชนยังเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ.ยืนยันว่า เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในปัจจุบัน สามารถดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี สำหรับความคืบหน้าแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ล่าสุดคณะกรรมการไตรภาคีได้ตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมา 3 ชุด ซึ่งจะใช้เวลาในการศึกษาและสรุปผลรวม 8 เดือน คาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อยู่ระหว่างการทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA ทั้งนี้ ยอมรับว่า หากโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ก็อาจต้องหันกลับไปพิจารณาต่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแทน แต่ก็จะส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าในอนาคต
Comment : โรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ยังต้องสร้างความเข้าใจ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ