ย้ำแผนPDP ดันโรงไฟฟ้าถ่านหินสร้างสมดุลพลังงาน


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ยืนยันว่า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ(PDP)ปี 2558 -2579 ภาครัฐได้ปรับแผนเพื่อสร้างสมดุลการใช้เชื้อเพลิงใหม่ โดยลดสัดส่วนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากปัจุบัน 64% เหลือ 30-40% ในปี 2579 และเพิ่มเชื้อเพลิงถ่านหิน จาก18% ในปัจจุบัน เป็น 23% ในปี 2579 ตามแผนนี้ประเทศไทยจะมีความมั่นคงด้านไฟฟ้าสูงขึ้น แม้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน ยังเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการยอมรับกับชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยอมรับว่า หากแผนPDP ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สุดท้ายภาครัฐต้องกลับมาพิจารณาปรับแผนPDPใหม่
Comment : ย้ำแผนPDP ดันโรงไฟฟ้าถ่านหินสร้างสมดุลพลังงาน