อย่าลืม! หน้าร้อนนี้ ประหยัดไฟวันละ 1 ชั่วโมง

26/03/2016 | 1586 | Tags : วิดิโอ

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือคนไทยทั้งประเทศ ช่วยกันลดพีคไฟฟ้า ตั้งแต่ 20 มี.ค. - 20 พ.ค. 59 เวลา 14.00 - 15.00 น. ด้วยมาตรการ ปิด-ปรับ-ปลด-เปลี่ยน
Comment : อย่าลืม! หน้าร้อนนี้ ประหยัดไฟวันละ 1 ชั่วโมง