ตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ สร้างรายได้ทะลุ 24 ล้านบาท


นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 5 - 27 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ภาพรวมการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีประชาชนสนใจมาเที่ยวงานตั้งแต่เปิดตลาดจนปิดตลาด จำนวน 54,901 คน สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงานอยู่ที่จำนวน 24,040,630 บาท ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ต่างมีความพึงพอใจในการจัดงานตลาดเพลินพลังงาน ร้านจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าต่างก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาจำหน่ายสินค้าภายในงาน สร้างช่องทางอาชีพและรายได้เป็นอย่างดี
Comment : ตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ สร้างรายได้ทะลุ 24 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ