สนพ. พร้อมรับฟังเสียงค้านร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน


นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ยืนยันว่า ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงาน หรือ กพช.เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2559 จัดทำขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดโลก และบางประเทศนำเงินในส่วนนี้ไปสร้างคลังสำรองน้ำมัน ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และสามารถนำไปลงด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน และการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ถือว่าเป็นโซเชียลมิเดียร์ที่เข้าถึงประชาชนได้จำนวนมาก ส่วนกระแสคัดค้านนั้น กระทรวงพลังงานพร้อมรับฟังความคิดเห็น
Comment : สนพ. พร้อมรับฟังเสียงค้านร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน