รมว.พลังงาน พร้อมฟังเสียงค้านร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน


พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ยื่นหนังสื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซท์ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 28 มีนาคม 2559 เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยกระทรวงพลังงานพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะ และจะรวบรวมเป็นข้อสรุปแนบท้ายร่างกฎหมายนี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนส่งเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการตั้งคณะกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมาย หากไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว ยังสามารถปรับปรุงร่างได้ ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ยังคงติดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในร่างกฎหมายนี้
Comment : รมว.พลังงาน พร้อมฟังเสียงค้านร่างพ.ร.บ.กองทุนน้ำมัน