โฆษกกระทรวงพลังงาน แนะวิธี "ลดพีคไฟฟ้า"

14/04/2016 | 1865 | Tags : วิดิโอ

รายการ ฮาร์ดคอข่าว (ช่อง 5) สัมภาษณ์พิเศษ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน ประเด็น "ลดพีคไฟฟ้า"
Comment : โฆษกกระทรวงพลังงาน แนะวิธี "ลดพีคไฟฟ้า"