กฟผ.ยันรักษาสมดุลทุกโครงการลงทุนด้านไฟฟ้า

17/04/2016 | 2162 | Tags : วิดิโอ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จัดทำโฆษณา ชุดสองด้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าทุกโครงการลงทุนของกฟผ.คนกฟผ.ใช้จิตสำนึกรักษาสมดุล ด้านไฟฟ้าของกฟฝ. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กัน เพื่ออนาคตของคนไทยและประเทศไทย
Comment : กฟผ.ยันรักษาสมดุลทุกโครงการลงทุนด้านไฟฟ้า