ทำไม..ไทยต้องสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเพื่อตอบคำถาม: ความจริงคือ... ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ค้นพบและพิสูจน์แล้ว มีให้ใช้ไปอีกแค่ 5.8 ปี ถ้าผลิตเท่าเดิมและไม่ลงทุนสำรวจหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม ปริมาณน้ำมันจะมีให้ใช้อีกแค่ 3 ปี ถ้าไม่สำรวจเพิ่ม
Comment : ทำไม..ไทยต้องสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม