การผลิตและขนส่งปิโตรเลียมลักลอบได้จริงหรือไม่

18/04/2016 | 2482 | Tags : วิดิโอ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการกำกับดูแล การผลิตและขนส่งน้ำมันดิบ จากแหล่งปิโตรเลียมบนบก (โดยรถบรรทุก) ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง และจริงๆแล้วเราสามารถลักลอบขนส่งน้ำมันดิ?บได้จริงหรือ รวมถึงมีมาตราป้องกันการลักลอบการขนส่งน้ำ?มันดิบอย่างไร วันนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีคำตอบ
Comment : การผลิตและขนส่งปิโตรเลียมลักลอบได้จริงหรือไม่