กฟผ.ยังศึกษานำเข้าLNG รอนโยบายรัฐเปิดโอกาส

24/04/2016 | 2247 | Tags : วิดิโอ

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมการลงทุนโครงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในรูปแบบคลังลอยน้ำ(FSRU) เพื่อจ่ายก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ของกฟผ. ปีละ 3 ล้านตัน มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท โดยจะต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน ต้นทุนค่าไฟฟ้าในอนาคต รวมถึงพื้นที่ที่จะใช้ทำคลังแอลเอ็นจีลอยน้ำ แต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านนโยบาย ของภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ กฟผ. เข้ามาร่วมลงทุนนอกเหนือจาก บริษัท ปตท. หรือไม่ และหาก กฟผ. จะนำเข้าแอลเอ็นเพื่อขายต่อ จะต้องมีการปรับแก้ พระราชบัญญัติ กฟผ. เพราะกฎหมายเดิมระบุว่า กฟผ.จะต้องขายไฟฟ้าและถ่านหินลิกไนต์เท่านั้น ซึ่งหากเป็นนโยบายของรัฐเปิดโอกาสให้ กฟผ.เข้าร่วมลงทุน ก็เชื่อว่าจะไม่ใช่เรื่องยากในการแก้กฎหมาย และหากมีการลงทุนเกิดขึ้นจริง ก๊าซLNG คงยังไม่สามารถป้อนให้โรงไฟฟ้าพระนครใต้ในช่วงแรกที่จะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2562 ได้ เพราะการจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) และ รายงานผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม(EHIA) ต้องใช้เวลา 2-3 ปี และใช้เวลาต่อเรืออีก 2-3ปี หรือก่อสร้างเสร็จปี 2565-2567
Comment : กฟผ.ยังศึกษานำเข้าLNG รอนโยบายรัฐเปิดโอกาส