ทำไม...บิลค่าไฟฟ้าถึงต้องมีค่า Ft

25/04/2016 | 2034 | Tags : วิดิโอ

แอนิเมชัน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่า Ft หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
Comment : ทำไม...บิลค่าไฟฟ้าถึงต้องมีค่า Ft