"เกาะนก" แหล่งท่องเที่ยวใกล้โรงไฟฟ้า


โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหนึ่งในต้นแบบของพลังงานสีเขียวที่แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าสามารถอยู่คู่กับชุมชนได้ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม พร้อมร่วมมือกับชุมชนพัฒนาเกาะนกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
Comment : "เกาะนก" แหล่งท่องเที่ยวใกล้โรงไฟฟ้า