คุรุจิต แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนข้าราชการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ

22/02/2015 | 1414 | Tags : วิดิโอ

คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งชี้แจงคณะบุคคลที่คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21 ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการที่เข้าไปนั่งเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ในงานสัมมนา เดินหน้าประเทศไทยเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ถ้าเราตั้งแง่กันแบบนี้ เราจะเอาใครมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นของรัฐครับ เราจะเอาผู้รับเหมาหรือครับ หรือเราจะเอาหัวคะแนนมาเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ
Comment : คุรุจิต แจงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนข้าราชการเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ