พลังงาน เตรียมชงกพช.เห็นชอบแผนPDP 2015 พ.ค.นี้


กระทรวงพลังงาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของป?ระเทศไทย ปี 2558- 2579 หรือ พีดีพีฉบับใหม่ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาต?ิ พิจารณาในเดือนพฤษภาคมนี้ ตั้งเป้าลดการสร้างโรงไฟฟ้าปีละ 500 เมกะวัตต์
Comment : พลังงาน เตรียมชงกพช.เห็นชอบแผนPDP 2015 พ.ค.นี้