เอกชน พร้อมลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

28/04/2015 | 1474 | Tags : วิดิโอ

สกู๊ปข่าวนำเสนอความสนใจของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าที่มองว่า การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีศักยภาพ ทำให้คุ้มทุนได้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ และพร้อมเดินหน้าการลงทุนต่อเนื่อง หากภาครัฐกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
Comment : เอกชน พร้อมลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์