พลังงาน ดูต้นแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินเฮกินัน


กระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชน ศึกษาดูงานต้นแบบโรงไฟฟ้าเมืองนาโกยา ญี่ปุ่น ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาด หวังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในไทย ตามแผนพีดีพี 2015 ที่ต้องเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน
Comment : พลังงาน ดูต้นแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินเฮกินัน