ข่าวดี ค่าไฟฟ้าทั้งปีนี้ อาจถูกลง 30 สต.

05/05/2015 | 1500 | Tags : วิดิโอ

กกพ.คาดการณ์ว่าราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยย้อนหลัง 12 เดือนที่ถูกลงตามต้นทุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลงจะเป็นส่วนสำคัญที่สำให้ค่าไฟฟ้า(เอฟที)งวดสุดท้ายของปีนี้ลดลงได้อีก 9 สต.รวมทั้งปีลดได้ 30 สต.ต่อหน่วย
Comment : ข่าวดี ค่าไฟฟ้าทั้งปีนี้ อาจถูกลง 30 สต.