กฟน.พัฒนาระบบไอทีรองรับบริการลูกค้า

07/05/2015 | 1751 | Tags : วิดิโอ

การไฟฟ้านครหลวง นำเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร มาบริหารงานระบบภาคสนาม เพื่อแจกจ่ายงานให้ทันท่วงทีต่อการแก้ไข และติดตามผล จากผู้ใช้บริการ
Comment : กฟน.พัฒนาระบบไอทีรองรับบริการลูกค้า