การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมหัวไทร

12/09/2014 | 1669 | Tags : วิดิโอ

การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
Comment : การพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมหัวไทร