ประมวลมติ กพช.14พ.ค.58


มติที่ประชุมกพช.14พ.ค.2558 เห็นชอบแผนPDPฉบับ2015ลดสัดส่วนก๊าซธรรมชาติเพิ่มถ่านหิน,พร้อมลดปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมายช่วยราคาขายปลีกลดไม่ต่ำกว่า 9 สต./ลิตร
Comment : ประมวลมติ กพช.14พ.ค.58