เหตุผลที่ไทยต้องปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

15/05/2015 | 1418 | Tags : วิดิโอ

กฟผ.ชี้แจงสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ไทยเสี่ยงพึ่งพาก๊าซธรรมชาติสูงกว่าร้อยละ60 จึงต้องปรับเพิ่มเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาทดแทน เพื่อสร้างสมดุลในการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้เหมาสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
Comment : เหตุผลที่ไทยต้องปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า