โรงไฟฟ้ากระบี่ขนส่งถ่านหินไม่กระทบสิ่งแวดล้อม

18/05/2015 | 1459 | Tags : วิดิโอ

กฟผ.ยืนยันไม่ขุดลอกเส้นทางเดินเรือเพื่อขนส่งถ่านหินมายังโรงไฟฟ้ากระบี่เพิ่ม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถ่านหินจะบรรจุตู้คอนเทรนเนอร์บรรทุกใส่เรือขนาด 1 หมื่นตัน ขนส่งจากอินโดนีเซีย มาปลายทางบ้านแหลมหิน
Comment : โรงไฟฟ้ากระบี่ขนส่งถ่านหินไม่กระทบสิ่งแวดล้อม