ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้ากระบี่

18/05/2015 | 1753 | Tags : วิดิโอ

ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ที่เติบโตปีละไม่ต่ำกว่า5% ทำให้ภาคใต้มีความจำเป็นต้องสร้างขยายโรงไฟ้ฟ้ากระบี่ เพือป้องกันการขาดแคลนไฟฟ้าในปี 2562 และถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ต้นทุนถูก
Comment : ภาคใต้จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้ากระบี่