โรงไฟฟ้าหงสา เริ่มขายไฟให้ไทย2มิ.ย.58

27/05/2015 | 1706 | Tags : วิดิโอ

โรงไฟฟ้าหงสา ที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐวิสาหกิจลาว ที่ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศลาว มีความพร้อมที่จะเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 1 เพื่อขายไฟเชิงพาณิชย์ให้ไทยในวันที่ 2 มิ.ย.นี้
Comment : โรงไฟฟ้าหงสา เริ่มขายไฟให้ไทย2มิ.ย.58