ความรู้..กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

27/05/2015 | 876 | Tags : วิดิโอ

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเผาขยะมูลฝอยชุมชนและผลิตไฟฟ้าเท?ศบาลนครภูเก็ต จัดทำวีดีโอชี้แจงขั้นตอนกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้เห็นถึงประโยชน์ของโรงไฟฟ้าขยะ
Comment : ความรู้..กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากขยะ