ข้อเท็จจริง ซื้อ-ขายปิโตรเลียมกลางทะเล ตอนที่ 2


PPTV ลงพื้นที่กลางทะเลอ่าวไทยดูขั้นตอนการซื้อขายปิโตรเลียมจากเรือเอรารัณ2 หลังต่อท่อการซื้อขายปิโตรเลียมเสร็จ เริ่มการซื้อขาย ต้องมีการเซ็นต์สัญญาร่วม 3 ฝ่าย คือผู้ซื้อ ผู้ขาย และเจ้าหน้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นพยายยืนยันความถูกต้อง
Comment : ข้อเท็จจริง ซื้อ-ขายปิโตรเลียมกลางทะเล ตอนที่ 2