กบง.ตรึงราคาขายปลีกLPG มิ.ย.58

08/06/2015 | 1536 | Tags : วิดิโอ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. มีมติให้คงราคาขายปลีกLPGเดือนมิถุนายน 2558 ที่ 23.96บาท/กก. หลังค่าเฉลี่ยต้นทุนจัดหาก๊าซ 3 แหล่ง ลดลง 32 สต. โดยให้โยนเงินส่วนนี้ส่งเข้ากองทุนLPGแทน
Comment : กบง.ตรึงราคาขายปลีกLPG มิ.ย.58