ณรงค์ชัย แจงข้อเท็จจริงเสนอเก็บภาษี LPG ขนส่ง

08/06/2015 | 1499 | Tags : วิดิโอ

ณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวคิดปรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ยืนยัน LPG ภาคขนส่งต้องจัดเก็บภาษีให้เหมาะสม และเป็นการจัดเก็บปลายทางที่หัวจ่ายก๊าซ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาการลักลอบใช้ข้ามภาค คาดดว่าจะดำเนินการหลังการปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันไม่มีการจัดเก็บภาษีLPG ภาคครัวเรือน
Comment : ณรงค์ชัย แจงข้อเท็จจริงเสนอเก็บภาษี LPG ขนส่ง